ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 SATICI Ünvanı: Adres: Telefon: Faks: Müşteri Hattı: Eposta: Mersis No: 1.2 ALICI Adı/Soyadı/Ünvanı: Er AD Adresi:asdadadas asdada dsa da a dasd Telefon: 0(553) 986 16 84 Eposta Adresi: guest3a4eb-erkanakdag34@gmail.com MADDE 2 - KONU 2.1 - MALIN TEMEL NİTELİKLERİ Malın Türü, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli,www. optik.com.tr internet sitesinde veya Optik mobil uygulamasında, ilgili malın bulunduğu sayfada ALICI bilgisine sunulmuş olup bu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır. , mal ile ilgili bilgileri, mal bedellerini, ödeme şartlarını vade ve taksitlendirme, teslimat ve benzeri hususları, ALICI tarafından sipariş verilmesinden önce dilediği şekilde değiştirime hakkına sahiptir. Sipariş verilmeden önce yapılacak değişikliklere ALICI’nın itiraz hakkı bulunmamaktadır. Marka/Model Malın Niteliği: Sözleşmeye konu ’a ait www. optik.com.tr internet sitesinden ve/veya Optik mobil uygulamasından satışı yapılan malların detaylı özellikleri verilmekte olup, satışa sunulan mallar güneş gözlüğü ve aksesuarlarındır. Satış Fiyatı (KDV dahil): Mala dair internet sitesinde ve/veya mobil uygulamasında belirtilen güncel fiyatlar geçerlidir. ALICI’nın siparişinden önce maliyete ve mal fiyatlarına etki eden hususlar ile ilgili değişiklikler tarafından mal fiyatlarına yansıtılabilecek, sipariş verilmesinden önce mal fiyatları değiştirilebilecektir. Kargo Ücreti: İnternet sitesinde ve/veya mobil uygulamada belirtilen kargo ücreti geçerlidir. Kargo ücreti ödeme ekranında ödenecek tutara eklenmektedir. Ödeme Şekli ve Planı: Malın internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada belirtilen ödeme ve taksitlendirme seçenekleri geçerlidir. Teslimat Adresi: ALICI’nın sipariş aşamalarından Teslimat aşamasında eklediği ve teslimat adresi olarak işaretlediği adrestir. Teslim Edilecek Kişi: ALICI’nın sipariş aşamalarından Teslimat aşamasında işaretlediği teslimat adresinde girdiği Ad Soyad’lı kişidir. Fatura Adresi: ALICI’nın sipariş aşamalarından Teslimat aşamasında eklediği ve fatura adresi olarak işaretlediği adrestir. İnternet sitesinde ve/veya mobil uygulamada adresinde tükendi konumunda olmayan, satışa açık malların tamamı Optik web ambarında fiziksel olarak bulunmaktadır. internet sitesinden ve/veya mobil uygulamadan sipariş edilen bir malın web ambarında kırık, eksik olması ya da benzeri bir nedenle ALICI’ya gönderilemeyecek durumda olması halinde ; bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç (14) on dört gün içinde ödeme metoduna uygun bir şekilde iade edecektir. ÜRÜN,TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ Açıklama Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam 1010 110011 54*20*135 1 638,00 TL 638,00 TL KDV 97,32 TL Ödeme Şekli Teslimat Adresi asdadadas asdada dsa da a dasd Teslim Edilecek Kişi Er AD Fatura Adresi asdadadas asdada dsa da a dasd Toplam (KDV Dahil) 638,00 TL 2.2 - SİPARİŞ ALICI’ nın siparişi tamamlaması için satın almak istediği mal ya da malları sepetine eklemesi, Teslimat adımına ilerlemesi, bu adımda fatura adresi ve teslimat adresi (ALICI’nın belirleyeceği bir adres veya ALICI’nın tercih ettiği müesseseleri) seçmesi, ardından Ödeme adımına geçerek, kredi kartı, EFT ya da havale ödeme seçeneklerinden birini seçmesi gerekmektedir. Son olarak işlemin tamamlanması açısından ödemenin başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. 2.3 - MALIN TESLİMİ Sözleşme konusu malı , ALICI tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde ALICI’ya veya teslimat adresi olarak girdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim eder. Sözleşme konusu mal, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, sipariş adımlarından Teslimat adımındaki teslimat adresinde malın kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden sorumlu tutulamaz. Ödeme siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez, hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ya da banka ya da 3. kişiler ya da TÜKETİCİ tarafından ödeme iptal edilir ise, , tüm yasal hakları saklı kalmak üzere malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI, malı teslim aldığı anda kontrol etmekle ve malda kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, malı kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. ALICI'NIN, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene etmeksizin tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından teslim alınan malın hasarsız olduğu kabul edilir. Mal tesliminin mücbir sebepler, teknik sebepler vb. bir halden ötürü imkansız hale gelmesi durumunda imkansızlığın öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bu durumu bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir. ALICI’nın teslimat adresi olarak müessesesini göstermesi halinde de teslimat yukarıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek olup, gösterilen müessesesinin teslimatı alması akabinde ALICI’ya göndereceği bir bilgilendirme mesajı (SMS) ile ALICI bilgilendirilecektir. ALICI’nın 7 (yedi) gün içerisinde teslimatı almaması halinde ALICI’ya tekrardan bir bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilecektir. ALICI’nın 14 gün içerisinde ilgili müessesesinden teslimatı almaması halinde sipariş konusu ürün ilgili müessese tarafından iade sürecine konu edilerek MADDE 3 hükümleri çerçevesinde ilgili tutar ALICI’ya iade edilecek ve iade sürecinin tamamlanması akabinde bilgilendirme mesajı ile ALICI’yı bilgilendirecektir. MADDE 3 - CAYMA HAKKI 3.1 – CAYMA HAKKININ KULLANILMASI ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma beyanı www. optik.com.tr/iade-gonderim bağlantısı üzerinde sipariş numarası ve e-posta adresi girilerek online olarak yapılmalıdır. Cayma hakkı kullanıldığı durumda 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların ’ a iade edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte ’ a gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır. Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple mala ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde mal bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır. 3.2 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde, ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde. 3.3 - ANLAŞMALI KARGO FİRMASI Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malı ’ un anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli ’ a ait olarak göndermelidir. Anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile alınan mal iade edildiği durumda kargo ve gönderim ücretleri ALICI’ya aittir. Gönderi Adresi: Akçaburgaz Mah. 1567 Sk. No:2 Esenyurt / İSTANBUL Müşteri Hattı: 444 67 85 Eposta: musterihizmetleri@ optik.com.tr MADDE 4 - YASAL DAYANAK Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Tüketici, ön bilgilendirme formunu imzalamadıkça veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulama üzerinde elektronik ortamda onaylamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu Ön Bilgilendirme Formu 13.01.2020 tarihinde 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve ilgili mevzuat ile buna uygun olarak düzenlenmiş MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca tarafından düzenlenmiştir. MADDE 5 – UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İşbu Ön Bilgilendirme Formundan ve mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Alıcı’nın ürünü satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. MADDE 6- TEKNİK BİLGİLER Tüketiciler tarafından Optik internet sitesine ya da mobil uygulamasına girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafından sistem altyapısında, bilgi ve işlemin niteliğine göre günümüzün teknik olanakları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler tüketicilere ait cihazlardan girildiğinden tüketiciler tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli önlemlerin alınması sorumluluğu virüs, Truva atı ve benzeri zararlı uygulamalar dahil olmak üzere tüketicilere aittir. Sitemizde iletişim güvenliği 256 bit SSL sertifikasıyla sağlanmakta, güvenli bağlantı sadece ödeme sayfasında değil Optik internet sitesinin bütününde kullanılmakta ve güvenli bağlantı olmadan internet sitesine ulaşılmasına izin verilmemektedir. Optik internet sitesinde ya da mobil uygulamasında kredi kartı ödeme ara yüzüne girdiğiniz kart bilgileri sadece bankanıza iletmek için kullanılabilir, kesinlikle SATICI veri tabanına kaydedilmez. Ayrıca ilave güvenlik önlemi olarak Optik internet sitesinde ya da mobil uygulamasında kredi kartıyla 3D güvenli (3D Secure) ödeme işlemi yapabilirsiniz. 3D güvenli işlemlerde bankanız tarafından açılan ayrı bir sayfada tek kullanımlık bir şifre sorulur. Bu şifre kredi kartınızın kayıtlı olduğu cep telefonunuza bankanız tarafından gönderilir. Bankanız tarafından açılan bu ayrı sayfada size gönderilen tek kullanımlık şifrenizi belirtilen sürede girip onayladığınızda ödeme işleminiz tamamlanır. - Kullanıcı deneyimi ve sistemin sorunsuz çalışması için tarayıcı ve uygulamaların en güncel sürümde olması gereklidir. Ben ALICI olarak, Ön Bilgilendirme Formu’nda yazan tüm hususları okudum, anladım, serbest iradem ile gayrikabili rücu kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim. Adı Soyadı: Er AD E-mail: guest3a4eb-erkanakdag34@gmail.com Tarih: 24.02.2020